Reactie wethouder op onze brief

Na twee maanden hebben we een reactie ontvangen van de wethouder op onze vragen over de rigoureuze snoeiwerkzaamheden in het Spoorweghavenpad december vorig jaar.

Wethouder North: “Ik deel de teleurstelling over hoe het is gelopen rond de situatie van het Spoorweghavenpad. De gang van zaken heeft onze aandacht, we willen ervan leren en we proberen de kans op herhaling te minimaliseren.”

De wethouder schrijft dat er door de personen die het snoeiwerk zelf hebben uitgevoerd een verkeerde inschatting is gemaakt. Zij hadden het idee dat deze werkzaamheden voldoende waren afgestemd om de werkzaamheden goed en naar tevredenheid uit te voeren. Maar ze zijn daarbij uitgegaan van de vorige snoeiwerkzaamheden afgelopen zomer. Overigens is de haag (en niet de hele braam) toen maar een stukje gesnoeid om vanaf de oprit voldoende zicht op de weg te houden.

Voor de melding in november is onvoldoende informatie ingewonnen bij de melders voordat overgegaan is tot actie, zo concludeert de wethouder. Voor het Spoorweghavenpad is inmiddels met de melder de afspraak gemaakt dat, voordat er mogelijke ingrijpende werkzaamheden plaatsvinden, er in het vervolg eerst contact wordt opgenomen met de bewoners.

De wethouder blijft er wel bij dat voor onderhoud van de heg het noodzakelijk was om een deel van de braam te verwijderen. Vervolgens is toen de hele braam verwijderd. Wethouder North: “Naast dat bramen een belangrijke bijdrage hebben voor de ecologie, ervaren ook veel mensen overlast van de bramen. Omdat bramen ook vaak als overlastgevende planten worden beschouwd door hun snelle en uitbundige groei-eigenschappen, worden bramen soms flink teruggezet. Vervolgens groeien deze bramen weer uit bij het eerstvolgende groeiseizoen. Tijdens het snoeien van de heg is besloten om de braam hier ook helemaal terug te zetten om zo overlastklachten in de toekomst te voorkomen.” Het lijkt ons echter onlogisch dat er overlastklachten zouden zijn geweest over de braam op de oprit van het Spoorweghavenpad, aangezien er daar veel ruimte is en verder door mensen niks met die ruimte gedaan hoeft te worden. De vele dieren hadden geen overlast aan de braam: aan hen bood het voedsel en onderdak. Het ecosysteem waar de braam beschutting aan bood, is nu doodgevroren of uitgedroogd, en kan het jaren duren voordat het weer hersteld is. Wij vinden het opmerkelijk dat het Leidse groenbeheer het wegmaaien van bramen blijkbaar als beheerplan hanteert zonder te kijken naar de lokale situatie en lokale natuurwaarden.

We waarderen dat de gemeente met ons wil samenwerken voor het herstel van de begroeiing: de braam zal in het voorjaar weer uitlopen en daarnaast heeft de gemeente in overeenstemming met de bewoner besloten om er ook een boom (walnoot) en enkele struiken, die besdragend zijn, bij te planten voor het verder bevorderen van de biodiversiteit. Wij kijken er naar uit om de oprit van het Spoorweghavenpad weer in bloei te zien en hopen daar voortaan van te kunnen blijven genieten.

Lees hier de volledige reactie van de wethouder