Reactie op snoeiwerk gemeente

Begin december heeft de gemeente Leiden groenonderhoud gepleegd aan het Spoorweghavenpad. De volledige braam aan de spoorkant van de oprit is verwijderd, en twee bomen zijn tot de stam gesnoeid. De deelnemers van ons biodiversiteitsonderzoek Expeditie Leiden en omwonenden zijn hier erg van geschrokken. Tijdens ons jaarlang onderzoek naar de soortenrijkdom op het terrein, hebben wij in en onder de desbetreffende braam vele soorten insecten en zeldzame planten waargenomen. Ook in de wintertijd heeft de braam een belangrijke functie, als overwinteringsplek voor insecten en egels. Hoewel de braam volgend jaar weer zal aangroeien, zal het ecosysteem waar de braam beschutting aan bood nu doodvriezen of uitdrogen, en kan het jaren duren voordat het weer hersteld is. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat de braam in zijn geheel verwijderd is. Niet in het minst omdat wij in de veronderstelling zijn dat er geen goede reden was om de braam geheel te verwijderen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Oprit van het Spoorweghavenpad voor (oudere foto uit zomer) en na de werkzaamheden

Op vragen erover in de raadsvergadering antwoordde wethouder North dat het snoeionderhoud heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een melding van een bewoner, en dat het voor- en achteraf ter plekke met deze bewoner is afgestemd. Het verzoek ging om groenonderhoud aan de heg en volgens groenbeheer konden die werkzaamheden alleen uitgevoerd worden wanneer ook de braam verwijderd zou worden. Ook moesten er enkele zaailingen verwijderd worden die het spoorhek zouden gaan ontzetten en beschadigen.

Echter komt het verhaal van de wethouder niet overeen met onze ervaring. De melding ging over het korter snoeien van de heg bij het hekwerk langs de stoep, om het zicht vanaf de oprit op de weg vrij te houden in verband met veiligheid. Dat is afgelopen zomer ook door groenbeheer uitgevoerd en toen kon de naastliggende braam in tact blijven. De zaailingen zijn in werkelijkheid twee volwassen bomen waarvan de stammen al lange tijd vervlochten zijn met het spoorhek en die door Prorail al enkele keren gesnoeid zijn. Het gemeentelijk groenbeheer heeft nu wederom de bomen gesnoeid, maar niet verwijderd. Die werkzaamheden hadden ook plaats kunnen vinden vanaf de kant van het spoor, in overleg met, of door Prorail zelf. Daar is voldoende ruimte en dus geen noodzaak om de braam in zijn geheel te verwijderen.

Bovendien is er met de bewoner van de melding, na een bevestiging van de gemeente per e-mail dat er snoeiwerkzaamheden ingepland waren, verder vooraf geen enkel contact geweest over die werkzaamheden. De bewoner is niet op de hoogte gesteld over dat de braam in zijn geheel verwijderd zou moeten worden en heeft daar dus ook niet mee ingestemd.

Inmiddels heeft de stedelijk beheerder groen, naar aanleiding van de raadsvergadering, contact opgenomen met de bewoner. Vanwege de grote hoeveelheid meldingen kan hij niet elke locatie ter plekke bekijken en kende dus ook de situatie in het Spoorweghavenpad niet. De bewoner heeft niet gehoord welke instructies de beheerder heeft doorgegeven bij het inplannen van de werkzaamheden. Wel vertelde de beheerder dat het personeel van groenbeheer – met het oog op efficiëntie – standaard als algemene instructie wordt meegegeven om zelf ook proactief om hun heen te kijken en, waar nodig, preventief te snoeien. De beheerder was het achteraf gezien met de bewoner eens dat bij het Spoorweghavenpad eigenlijk een tussenstap nodig was geweest om beter af te stemmen wat wel en niet gesnoeid zou worden.

Expeditie Leiden heeft waardering voor de intenties en inzet van het college voor goed en ecologisch groenbeheer en het vergroenen van Leiden. Wij betreuren het verloop van het snoeiwerk in het Spoorweghavenpad en hebben daarom het college onze kant van het verhaal toegelicht en een aantal vragen gesteld middels een brief, voor meer helderheid over deze situatie en om dergelijke toekomstige situaties helpen te voorkomen.

Expeditie Leiden blijft zich inzetten voor bewustwording over de waarde van onze Leidse stadsnatuur, en de bescherming ervan. Wat in de ogen van sommigen als een rommelig stukje onkruid wordt ervaren, blijkt in werkelijkheid een waardevol ecosysteem te zijn en een heel continent voor insecten, wat het verdient om gekoesterd te worden.

Het college is nog tot 10 januari in kerstreces, dus wij wachten een reactie van het college geduldig af en zullen een update geven wanneer wij meer weten.

Lees voor meer details hier onze brief aan het college ↗