Over ons

Experts en buurtbewoners hebben de handen ineengeslagen om de flora en fauna in de Spoorweghaven te inventariseren. Een jaar lang houden zij maandelijks een inventarisatiedag om te zoeken naar dieren, insecten en planten op het land en in het water.

Onze missie

Door een goede inventarisatie van het stuk stadsnatuur in het Spoorweghavenpad hopen wij een beter beeld te kunnen bieden van de natuurwaarde van het terrein: zijn rol als leefgebied, foerageergebied, tijdelijk toevluchtsoord en als verbindingszone tussen de omliggende natuurgebieden van Leiden. Juist omdat de stadsnatuur in de nabije omgeving de afgelopen jaren door nieuwbouw is afgenomen, zou het behoud en bescherming van de overgebleven natuur extra belangrijk moeten zijn.

Naast een goede inventarisatie van het gebied, hopen wij ook dat het project zorgt voor een stukje educatie en bewustwording in de stad over het belang van stadsnatuur. Het zou daarbij geweldig zijn als dit project een inspiratiebron vormt voor soortgelijke inventarisatieprojecten in andere delen van de stad.

Organisatie

Rudolf Tenzer

De initiatiefnemer van het inventarisatieproject is Rudolf Tenzer, woonbootbewoner aan het Spoorweghavenpad. Een aantal maanden geleden werd het terrein, in een door de gemeente aangevraagd onderzoek, geplaatst op een lijst van Leidse hotspots op het gebied van biodiversiteit. De adviezen die de gemeente in dit onderzoek kreeg, zijn op het moment slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Daarom besloot Rudolf zelf in actie te komen en schakelde hulp in van onder andere Menno Schilthuizen om het inventarisatieproject op te starten.

Menno Schilthuizen

De eerste expert die door Rudolf is benaderd voor hulp is Menno Schilthuizen, evolutiebioloog en onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, en professor biodiversiteit aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij schrijver van een aantal boeken waaronder ‘Darwin in de stad’. Hij richtte de organisatie Taxon Expeditions op, die wetenschappelijke reisexcursies organiseert voor amateurwetenschappers, die zo op professioneel niveau kunnen deelnemen aan biodiversiteitsonderzoek. 

Taxon Foundation

Vanuit Taxon Expeditions is ook de non-profitorganisatie Taxon Foundation ontstaan. Hun missie is om het grote publiek te betrekken bij het ontdekken van biodiversiteit op hoog niveau, en om het behoud er van te bevorderen door middel van educatie en bewustmaking. Taxon Foundation werkt nauw samen met wetenschappers, academische instellingen, ngo’s, overheidsinstanties, beheerders van beschermde gebieden, bedrijven en liefdadigheidsstichtingen.

Kirsten Schuil

Kirsten woont al jaren aan de Potgieterlaan en kijkt vanuit haar woning uit op de natuur in de Spoorweghaven. Ze heeft een grote passie voor vogels en tuurt dagelijks door haar verrekijker naar het stuk stadsnatuur, waar zij al meer dan 40 soorten vogels heeft waargenomen. Toen zij hoorde over het plan van het inventarisatieproject, heeft zij zich er meteen voor aangemeld en ondersteunt Rudolf met de organisatie ervan. Online en offline doet zij extra onderzoek naar de vondsten die worden gedaan in de Spoorweghaven. Daarnaast beheert zij de website van Expeditie Leiden.

Experts

Wij nodigen verschillende experts uit om ons te helpen met de inventarisatie, zoals:

 • Hans Adema – schimmels
 • Arno van Berge Henegouwen – waterinsecten
 • Aglaia Bouma – insecten
 • Anne Marie van Dam – wilde bijen
 • Steven IJland – spinnen
 • Gert Jan van Pelt – vlinders
 • Anthonie van Peursen –  zoetwater- en landweekdieren
 • Menno Schilthuizen – kevers
 • Dick de Vos – vogels
 • Jan Wieringa – insecten en planten
 • Koen van Zoest – planten

Deelnemen aan de expeditie?

Eén keer in de maand op een zondagmiddag komen de experts en geïnteresseerde bewoners van Leiden samen bij het Spoorweghavenpad om zoveel mogelijk flora en fauna te inventariseren. Wil je als expert of geïnteresseerd buurtbewoner een keer deelnemen aan een inventarisatiemiddag? Er is beperkt plek, maar je kan je aanmelden door een e-mailtje te sturen naar rudolftenzer@gmail.com