Fietspad komt te vervallen!

Ontzettend goed nieuws: het college heeft besloten om het fietspad over het Spoorweghavenpad te laten vervallen! Een brief van de gemeente vermeldt:

“Het college heeft gisteren het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 vastgesteld. Daarin heeft het college besloten om het fietspad over het Spoorweghavenpad te laten vervallen. Na een afweging van verschillende belangen komt het college tot de conclusie dat, gezien de unieke ecologische situatie die op deze locatie is ontstaan, de natuurwaarden en ecologische aspecten op het Spoorweghavenpad in dit specifieke geval het zwaarst wegen. Ondanks het laten vervallen van het Spoorweghavenpad bestaat nog wel de wens om met het oog op verkeersveiligheid de aansluiting bij de Haagweg voor fietsers te verbeteren. Omdat het niet wenselijk is dat fietsers door de nabijgelegen speeltuin fietsen, wordt er een verkeersveilige verbinding aangelegd tussen de Jan Wolkersstraat en de Potgieterlaan aan de spoorzijde van flatgebouw De Verleyding. Over verbeteringen van de route voor fietsers over de Potgieterlaan gaat de gemeente in gesprek met de bewoners en gebruikers.”

Wij zijn het college enorm dankbaar voor deze juiste beslissing. Zo kunnen al de kleine bewoners van het Spoorweghavenpad (vele soorten vogels, egels, amfibieën, een enorme hoeveelheid insecten en nog veel meer) volop gebruik blijven maken van dit verborgen paradijsje, terwijl de buurtbewoners kunnen blijven genieten van al haar schoonheid en rust.

Ons natuuronderzoek zal in elk geval tot juli 2021 door blijven gaan waarna wij een rapport uitbrengen met onze resultaten. Naast een goede inventarisatie van het gebied, hopen wij ook dat het project zorgt voor een stukje educatie en bewustwording in de stad over het belang van stadsnatuur. Het zou daarbij geweldig zijn als dit project een inspiratiebron vormt voor soortgelijke inventarisatieprojecten in andere delen van de stad, zodat de urbane natuurwaarde beter in kaart gebracht kan worden.